MENSAXE DE BENVIDA

Benvidos a este noso blog donde esperamos mellorar e potenciar a nosa comunicación. Os animamos a que este blog sexa un bo medio de relación entre nos e que de aqui saian boas ideas para mellorar o traballo desta ANPA, asi como potenciar a labor educativa deste noso cole.viernes, 31 de mayo de 2013

Inscripción CAMPAMENTO VERAN XULLO 2016

O Campamento se  levara a cabo do 27 de Xuño o 31 de Xullo. Os periodos dividiranse da seguinte maneira:  do Luns 27 de Xuño ó Venres 1 de Xullo ( poderase reservar excepcionalmente unha semana cun prezo de 25 euros); do Luns 4 ó Venres 15 de xullo a primeira quenda, e a segunda do Luns 18 ó Venres 29 de Xullo. O prezo da quenda e de 50€. Terá un horario de 9:30 a 14:00, con a opción individual dun servizo de almorzo co mesmo horario e prezo co actual (espertar xogando), é dicir, horario de 8:00 a 9:30 e prezo de 15€/quincena e neno ou 3€ dia solto.
O campamento desenvolverase  de Luns a Venres, principalmente nas instalacións do propio colexio, pero utilizando somentes  o ximnasio e os baños exteriores como instalacións cubertas, e as zonas exteriores. Non se dará servizo algún de comidas e a merenda da maña será aportada polos propios alumnos diariamente.
Os nenos dividiranse en grupos por idades e cursos cada un dos cales será dirixido por un monitor , cun ratio estimado de 15 nenos por monitor.
No campamento realizaranse  actividades de xogos, obradoiros e prácticas deportivas, nas que se incluirán xogos de auga, polo que será preciso que os nenos traían bañador e toalla. 
Traballaremos  por proxectos, e este ano a temática do campamento será os animais.
Os monitores terán apoios puntuais tanto de pais, como de xente especialista para o desenrolo de obradoiros e actividades. Realizarase un programa semanal de actividades segundo a climatoloxía e dispoñibilidade.
A  ANPA decidiu que para simplificar e axilizar tramites, así como para saber de maneira fiel con cantos nenos contamos no campamento, realizarase o  pagamento do mesmo, dunha vez e nun prazo non moi extenso. O prazo será ata o Mercores 15de Xuño. O ingreso se farase na conta da ANPA,  facendo constar o nome do neno e como concepto campamento e quincena. O prezo recordamos que e de 50€ quincena, 100€ mes completo. De saber si se usura el servizo de Almorzo tambén se ingresara na conta nº ES 90 20805097353040000858 de ABANCA.
Vaise dotar o campamento dunha piscina inchable duns 4m de diámetro e 60cm de profundidade de auga, dotada de depuradora, se pide autorización para que o neno poida bañarse. Tamén deberán traer medios auxiliares de flotabilidade en caso de non saber manter a mesma. A piscina será usada por quendas, con vixilancia na proximidade dun monitor.
            Quen teña interese deberá cubrir este documento e pagar antes do Venres 21 de Xuño. Deixar o formulario no buzón da ANPA o enviar a anpaceipriadevigo@gmail.com.   Para calquer dúbida chama o móbil 607 356115 de Luns a Xoves de 16:00 a 18:00. Tamén podes deixar o teu comentario no BLOG da ANPA http://ampariadevigo.blogspot.com/.  Accede o blog e poderás ver, e baixarte, fotos dos teus fillos.

Nome do alunos/as(marque as quincena que vay asistir cuinha x)
curso
27Xuño-01Xullo
04-15Xullo
18-29XulloPersoa de contacto

telefonosVai facer uso do servizo deAlmorzo ( marque cunha x)

si
non
Vai quedar a xantar (só traendo fiambreira) ata 15:15h


si
non

Nome da nai/pai
dni

sinatura

Calquera outra cousa que estime oportuno informarnos sobre o neno ou pregunta polo desenrrolo do campamento., faganola saber elqui.

ACTO PROTESTA COMEDORES

lunes, 27 de mayo de 2013

DECRETO COMEDORES


ASAMBLEA ORDINARIA


A ANPA convoca a todos os pais e nais do colexio a unha ASAMBLEA ORDINARIA O
XOVES, 26 de Maio, as 17.00 h  en 1ª convocatoria e as 17:30 horas 2ª convocatoria, na que entre outros trataremos os seguintes temas:


 ORDE DO DÍA:
  1. Lectura da acta anterior.
  2. informe da tesoureira sobre o estado e aprobación das Contas.
  3. Campamento Verán.
  4. Festa Fin de curso.
  5. Rogos e preguntas.


Contaremos con  TRADUCTOR DE LINGUAXE DE SIGNOS E SERVIZO DE GARDERÍA para os nenos/as durante a xuntanza.

Dada a importancia dos temas a tratar agradecemos a asistencia de todos e todas.

Un saúdo,
                                Vigo , a 11de Maio de 2016
A directiva da ANPA