MENSAXE DE BENVIDA

Benvidos a este noso blog donde esperamos mellorar e potenciar a nosa comunicación. Os animamos a que este blog sexa un bo medio de relación entre nos e que de aqui saian boas ideas para mellorar o traballo desta ANPA, asi como potenciar a labor educativa deste noso cole.lunes, 23 de diciembre de 2013

papa Noel no ria de Vigo

busco o teu fillo nas fotos do seguinte enlace:
https://plus.google.com/photos/110042885670523887230/albums/5960560246799422545
busco o teu fillo nas fotos do seguinte enlace:
https://plus.google.com/photos/110042885670523887230/albums/5960560246799422545

viernes, 20 de diciembre de 2013

FOTOS jueves FIESTA COLE

MAS FOTOS EN EL SIGUIENTE ENLACE BUSCA LAS DE TUS HIJOS
https://plus.google.com/photos/110042885670523887230/albums/5959272867215999137

MAS FOTOS EN EL SIGUIENTE ENLACE BUSCA LAS DE TUS HIJOS
https://plus.google.com/photos/110042885670523887230/albums/5959272867215999137

FOTOS MIERCOLES FIESTA COLE

HASTA 100 FOTOS EN EL SIGUIENTE ENLACE BUSCA AQUI LAS DE TUS HIJOS

https://plus.google.com/photos/110042885670523887230/albums/5959187307020354049
HASTA 100 FOTOS EN EL SIGUIENTE ENLACE BUSCA AQUI LAS DE TUS HIJOS
https://plus.google.com/photos/110042885670523887230/albums/5959272867215999137

jueves, 26 de septiembre de 2013

PROTOCOLO DE ACTUACION EN GUARDIAS

1.       Presentarse con puntualidad a las guardias, casi todas empiezan 10 antes de rematar la primera actividad de cada día y remata una vez que se vea que todos los niños han sido recogidos.  

2.       La guardia tiene como principal misión la de controlar y asistir a la salida de actividades, así como de informar de cualquier incidencia reseñable en las mismas.

3.       La guardia se realizara en el hall de entrada, a  tal fin se colocara en tablón de anuncios del anpa un colgante identificativo, así como un block donde se puede anotar, cualquier incidencia o pregunta con los datos de quien pregunta para poder dar respuesta al misma.

4.       Estar presente al termino de una actividad o turno vigilando la entrega de niños del monitor a los padres, comprobando que a todos los han venido a buscar y en caso contrario proceder a llamar al teléfono de referencia del listado, no dejar al niño solo en la espera que lo vengan a recoger, en caso de que no pueda quedarse el que esta realizando la guardia, avisar a cualquier miembro directivo del ANPA para que venga a sustituirlo.

5.       Se estará pendiente del paso de personas y niños, con el fin de ejercitar un mínimo control y por si se da el caso de que alguien quisiese hablar o ponerse en contacto con el ANPA, diciéndole que puede dejar recado en el libro de incidencias.

6.       Prestar ayuda y colaboración a cualquier petición de los monitores de las actividades.

7.       Avisar a los padres de cualquier incidente necesario en la actividad, para lo cual existen listados de cada actividad con los niños y un teléfono de referencia. Dichos listados están en el cuarto del ANPA sala de ludoteca, donde la monitora NOEMI que es miembro de la directiva del ANPA, ayudara a solventar cualquier incidencia.

8.       Informar y avisar de cualquier incidente reseñable a los profesores de guardia así como a algún miembro del equipo directivo del ANPA pudiendo encontrar los teléfonos de presidente, secretario o tesorero en el tablón de anuncios del ANPA, los profesores de guardia estarán en la biblioteca o sala profesores.

9.       Recoger cualquier comunicada de padres hacia el ANPA ya sean bajas o altas en actividades, comentarios, reclamaciones, dudas o sugerencias, cualquiera de estos asuntos se trasladaran a la libreta de anotaciones del tablón  del ANPA del hall señalando fecha y quien hace tal anotación.

10.    Informar sobre la s actividades, precios, horarios, nº de cuenta bancario, formas de comunicación con el ANPA (buzón, correo electrónico y blog), toda esta información esta presente en carteles en tablones del ANPA.

11.    Tomar nota de cuando se realiza la próxima guardia, para lo cual se dispone de un calendario de guardias en el propio tablón del ANPA.

12.    En caso de urgencia médica o accidente, si es leve ayudar con el botiquín del colegio y asistir al alumno, avisando a personal docente de guardia y sus padres, en caso de ser grave avisar a emergencias 112,  avisar al personal docente de guardia, avisar a los padres, avisar a la directiva del ANPA.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

NORMAS DAS ACTIVIDADES

O Pagamento farase na conta da ANPA do C.E.I.P Ría de Vigo :

2080-5097-35-3040000858  de NOVACAIXAGALICIA (sucursal CANIDO)

1.- As actividades darán comenzo o día 30 septembro o 30de maio de 2014

2.- E obrigatorio o pagamento da cuota anual da ANPA (12€) para todos os nenos/as que se inscriban tanto nas actividades extraescolares, como no servizo “Espertar xogando”.

3.- Non se admitirá a inscrición nas actividades a ningún neno/a, se os pais teñen recibos pendentes de anos anterior.

4.- A inscrición nas actividades ou en ”Espertar xogando” farase cumprimentando a folla de solicitude que achegamos, debidamente cumplimentada. Poderase mandar polo neno/a e entregarlla o/a tutor.

5.- Os pagamentos das actividades farase antes do día 10 de cada mes  na conta bancaria da ANPA.

6.-  O apuntar un neno a cada actividade conlevará realizar unha garda o ano por neno e actividade. A tal fin colocarase un calendario para que cada un se anote ocupando os dias que lle corresponden.

7.- As novas inscripcións nas distintas actividades so poderán comenzar na mesma no 1º día do mes seguinte o de anotarse.

8.- Por cuestions organizativas tanto da Anpa, do cole como das propias actividades, exixirase o compromiso de permanecia de polo menos 3 meses. No caso de non darse de baixa, renovanrase automáticamente por outros 3.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016-17 HORARIO

NOTA SOBRE AS ACTIVIDADES 2015-2016 Ludoteca: tratase  dun servizo de gardería, na que se farán diferentes actividades: manualidades, xogos, etc. Tamén pódese aproveitar para que os nenos fagan individualmente os deberes. Os nenos poderan ser fixos, cun horario semanal estable ou ben esporádicos para o cal os pais terán que vir ao Cole a recoller ó Nen@ a deixalo na Ludoteca. A actividade se desenrolará no local da ANPA e terá un aforo máximo de 10 nenos/día. A actividade será coordinada por Ana Freire (nai dunha alumna do cole,  menbro da ANPA, responsable do campamento de Verán e dos almorzos de expertar xogando).

Debuxo- Práctica e familiarización co mundo do arte e a pintura, é unha actividade impartida por José Miranda na que se utilizan diversas técnicas de debuxo: acuarela, acrilico, témpera, lapis ...así como diversos estilos artísticos : abstracto, collage, reallismo, ... E unha actividade aberta a todas as idades, incluso pais. No fin de curso farase unha exposición no Porche do cole con todos os traballos realizados o longo do ano.

Taekwondo: Actividade impartida por Antonio Rebouras, desemvolvemento desta práctica marcial que mistura o exercicio, a concentración, flexibilidade, forza, disciplina e coordinación coa diversión. Coa posibilidade de federarse e conseguir o pase a un cinto superior. Faise unha exhibición na festa de fin de curso da ANPA.

Inglés: Clases complementarias para tratar de aumentar as competencias nesta lingua a travás do xogo, o uso do ordenador, as cancións e outros recursos. Aprender disfrutando.

Intelixencia Emocional:  E unha nova actividade introducida este ano impartida por xovenes profesionais da psicoloxia emocional (IMNOVA INTELIXENCIAS) da nosa cidade.

Técnicas de Estudio: Outra nova actividade para este curso destinada  os alumnos de 4º, 5º e 6º de primaria, para axudarlles a administrar mellor o tempo e os recursos de estudio a hora de asimilar os conceptos de aprendizaxe.

Multideprte: Actividade destinada os mais pequenos (infantil e 1º primaria) e que neste curso retomase sustituindo a Atletismo.

Zumba: Outra actividade nova, impartida por Ana Freire (nai dunha alumna do cole e encargade da Ludoteca e Espertar Xogando). 


Pisciña:  As prazas repartiranse  o día da Asemblea  as 18hs mais ou menos segundo o establecido na anterior asamblea. Este curso contamos con duas pisciñas (Valadares e Navia).NOTA:  Para todas as actividades extraescolares ( a excepción depiscina) é necesario cubrir unha ficha de alta na actividade que se poden recoller no taboleiro da anpa e que ven impresa por detrás dos horarios das actividades, tamen a tedes no blog. Entregar no buzon instalado na porta do local da anpa.BENBIDA O CURSO 2015-2016


Benvidos a novo curso escolar. Neste novo curso traballaremos todos xuntos para continuar mellorando o noso colexio. O traballo da ANPA é posible grazas a aportación da cuota anual de 12€ (por familia). Grazas a estes cartos podense desenvolver as actividades extraescolares, senón tamén, por exemplo, a colaboración coas festas no centro (Magosto, Nadal, Fin de Curso, Día da Paz, etc.), a participación na Federación de ANPAS de Vigo, a intermediación e tramitación coas distintas administracións públicas para conquerir calquera mellora ou servicio para o colexio… Por todo isto apelamos ao voso deber e requerímosvos para que todas as familias ingresen, na conta do ANPA que especificamos nesta circular, a cuota establecida. En asamblea decidiuse manter a cuata anual anterior. A nosa primeira xuntanza do curso será o vindeiro luns, 23 de setembro ás 18:00 h. na que falaremos das actividades extraescolares e do que se fará ao longo do curso. Contaremos con servizo de canguro para que atenda aos nosos nenos e nenas. Tal como se acordou o ano pasado en asamblea realizarase o inicio da asamblea o sorteo para elexir o posto na inscripción para a pisciña. Lembrar que no lo local da ANPA están a venda os lotes de material por curso.

O servizo de gardería ”Espertar xogando” desenvolverase polas mañáns dende ás 8 horas. Porase en marcha dende o comenzo ata o fin do curso, cun custo de 30€/mes. Se tedes que facer uso deste servizo algún día solto o prezo é de 3€ por día e non fai falta avisar nin anotarse, xa que o servizo funciona todos os día do curso. Esta actividades pagarase a través da conta bancaria ao igual que as outras sempre que se utilice o servizo o mes completo, os día soltos pagaranse a coidadora. Existe outra modalidade sen desayuno e dende as 9horas no que se abonan 10€ mesuais ou ven 1€ dia solto.

Conta da ANPA do C.E.I.P Ria De Vigo : nº ES 90 2080-5097-35-30400008580 ABANCA  sucursal CANIDO
FAI o teu ingreso anual de 12€ por familia.