MENSAXE DE BENVIDA

Benvidos a este noso blog donde esperamos mellorar e potenciar a nosa comunicación. Os animamos a que este blog sexa un bo medio de relación entre nos e que de aqui saian boas ideas para mellorar o traballo desta ANPA, asi como potenciar a labor educativa deste noso cole.miércoles, 28 de septiembre de 2011

El e-mail a cambiado a anpaceipriadevigo@gmail.com

As fotos do campamento veran 2011

Busca a tu hijo dento del albun web


Busca a tu hijo dento del albun web

carta a foanpas en apoio dos mestres


San Miguel de Oia a 28 de Setembro 2011


Att. Xunta Directiva FOANPAS

Estimados Srs,

A ANPA do CEIP Ría de Vigo EXPÓN:
Que o pasado Martes 20 de Setembro reuniuse a Asemblea da ANPA do cole na que estivemos presentes os representantes de 85 Familias de este Colexio.
Un dos puntos a tratar na Asemblea era o análise e debate da situación que estamos a vivir respecto ó conflito que o Profesorado mantén coa Consellería de Educación.
A nos, Nais/Pais e membros da comunidade de este colexio, isto aféctanos directamente xa que pensamos que é a Educación Pública e de Calidade dos nosos fillos a que está sendo directamente atacada.
Finalmente a Asemblea por unanimidade acadou os seguintes acordos:
 1. Manifestar públicamente á comprensión e o apoio incondicional de esta ANPA ás reivindicacións e as protestas do profesorado.
 2. A disposición das Nais e Pais de este ANPA a apoiar calquera mobilización dos Mestres en defensa da súa dignidade profesional.
 3. A Asemblea encomendou á Xunta directiva da ANPA a que propoña e fomente en FOANPAS unha protesta formal das ANPAS de Vigo en apoio do profesorado da ensinanza pública.

Polo tanto SOLICITA:
Que se convoque unha Asemblea da FOANPAS para poder debater este punto e poder acordar una posición común das ANPAS de Vigo, así como posibles mobilizacions que, dende esta ANPA, creemos que están perfectamente xustificadas.

Saúdos


ANPA C.E.I.P Ría de Vigo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2011-12

HORARIO
LUNS
MARTES
MÉRCORES
XOVES
VENRES
8-9:30 espertar
xogando
16-18h Danza Pequenos
16-17h Multideporte
16-17:30h Teatro Maiores
8-9:30 espertar
xogando
16-18h Danza Maiores
16-17 h Taekwondo                              Pequenos
8-9:30 espertar
xogando
16-17:30h Teatro Pequenos

8-9:30 espertar xogando
16-17 h Taekwondo                              Maiores
8-9:30 espertar
xogando
16-18 h Manualidades
18-19.30 h Teatro Nais / Pais


Pequenos:  Infantil e 1º de Primaria
Maiores: resto de cursos
Os horarios e os grupos poden sufrir algún cambio en función do número de inscritos en cada actividade para poder equilibrar os grupos.
TARIFAS:
 • Danza: 15 €                                     
 • Teatro: 15 €
 • Manualidades: 15 €
 • Taekwondo: 10 €
 • Multideporte: 12 €
 • Pisciña Valadares: 28 € / Cuatrimestre
 • Pisciña Ramallosa: 43 € / Cuatrimestre
 • Espertar xogando: 30€ por mes completo  ou 3€ por dia solto.

O Pagamento farase na conta da ANPA do C.E.I.P Ría de Vigo :
2080-5097-35-3040000858  de NOVACAIXAGALICIA (sucursal CANIDO)

1.- As actividades darán comenzo o día 3 de outubro e rematarán o 31 de maio de 2012.
2.- E obrigatorio o pagamento da cuota anual da ANPA para todos os nenos/as que se inscriban tanto nas actividades extraescolares, como no servizo “Espertar xogando”.
3.- Non se admitirá a inscrición nas actividades a ningún neno/a, se os pais teñen recibos pendentes de anos anterior.
4.- A inscrición nas actividades ou en ”Espertar xogando” farase cumprimentando a folla de solicitude que achegamos, debidamente cumplimentada. Poderase mandar polo neno/a e entregarlla o/a tutor.
5.- Os pagamentos das actividades farase antes do día 10 de cada mes  na conta bancaria da ANPA.
6.- As baixas serán comunicadas antes do día 5 de cada mes, no caso contrario deberán aboar o mes completo.
7.- Serán baixa de xeito automático aquelas ou aqueles participantes que non teñan aboados os dous últimos meses.
8.- As novas inscripcións nas distintas actividades implicará comenzar na mesma no 1º día do mes seguinte.
9.-Para poder apuntarxe a calquera actividade e preciso ser socio da ANPA para o cal e obrigatorio pagar a cuota anual por familia de 12€.

nota inicio curso 2011-12

Un saudo familias,                                                                                                                         Setembro 2011

Benvidos a novo curso escolar. Neste novo curso traballaremos todos xuntos para continuar mellorando o noso colexio.

O traballo da ANPA é posible grazas a aportación da cuota anual de 12€ que por familia e curso está establecida. Grazas a estes cartos podense desenvolver non só as actividades extraescolares, senón tamén e por exemplo a colaboración coas festas no centro (Magosto, Nadal, Fin de Curso, Día da Paz, etc.), a participación na Federación de ANPAS de Vigo, a intermediación e tramitación coas distintas administracións públicas para conquerir calquera mellora ou servicio para o colexio… Por todo iso apelamos ao voso deber e requerímosvos para que todas as familias ingresen, na conta do ANPA que especificamos nesta circular, a cuota establecida. En asamblea decidiuse manter a cuata anual anterior.

A nosa primeira xuntanza do curso será o vindeiro martes, 20 de setembro ás 18:00 h. na que falaremos das actividades extraescolares e do que se fará ao longo do curso. Contaremos con servizo de canguro para que atenda aos nosos nenos e nenas.

1.- As actividades darán comenzo o día 3 de outubro e rematarán o 31 de maio de 2009.
2.- E obrigatorio o pagamento da cuota anual da ANPA para todos os nenos/as que se inscriban tanto nas actividades extraescolares, como no servizo “Espertar xogando”.
3.- Non se admitirá a inscrición nas actividades a ningún neno/a, se os pais teñen recibos pendentes de anos anterior.
4.- A inscrición nas actividades farese ata o xoves 26 de setembro. Antes desa data farase chegar a ANPA a folla de solicitude que achegamos, debidamente cumplimentada. Poderase mandar polo neno/a e entregarlla o/a tutor.
5.- Os pagamentos das actividades farase antes do día 10 de cada mes  na conta bancaria da ANPA.
6.- As baixas serán comunicadas antes do día 5 de cada mes, no caso contrario deberán aboar o mes completo.
7.- Serán baixa de xeito automático aquelas ou aqueles participantes que non teñan aboados os dous derradeiros meses.
8.- As novas inscripcións nas distintas actividades implicará comenzar na mesma no 1º día do mes seguinte.
9- O servizo de gardería ”Espertar xogando” desenvolverase polas mañáns dende ás 8 horas. Porase en marcha dende o comenzo ata o fin do curso, cun custo de 30€/mes. Se tedes que facer uso deste servizo algún día solto o prezo é de 3€ por día e non fai falta avisar nin anotarse, xa que o servizo funciona todos os día do curso. Esta actividades pagarase a través da conta bancaria ao igual que as outras sempre que se utilice o servizo o mes completo, os día soltos pagaranse a coidadora.

Conta da ANPA do C.E.I.P Ria De Vigo : nº 2080-5097-35-3040000858  NOVACAIXA  sucursal CANIDO

FAI XA o teu ingreso anual de 12€ por familia.